Landskap - utomhusstruktur pussel på nätet

Koronarstruktur (koronarvägg, kolstruktur, stockstruktur, blockblock, skärning, ramverk, lås) - en trävägg som redan är känd under förhistorisk tid (från den neolitiska perioden). Fram till idag fortsätter det i regioner i Polen med rika snickertraditioner som Podhale eller

Kurpie. Dessa typer av hus utgör fortfarande en betydande del av bostadsubstansen i byarna och städerna i Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Väggen består av horisontellt arrangerade kransar gjorda av träbjälkar förenade i hörn (hörn) med lås med eller utan rester. Mardi Gras är balkändarna som sticker ut utanför byggnadens kontur. Formen på balkarna varierar, till exempel runda stockar, mellanrum, rektangulära eller rektangulära balkar med en fasad kant, förbundna med spår etc. Spalten mellan dem bör tätas, t.ex. med halm, snö, bogsering, torkad mossa.