Landskap - miljö - pussel på nätet

Bindande, bindande - en av de typer av tryckta produkter, som har en inmatning och ett omslag, förutom att omslaget gjordes i en separat process. Vi delar polygrafiska produkter i lösa tryck, kombinerade tryck och bindningar. Lösa tryck är utskrifter som inte är kopplade till varandra och är till exempel affischer, broschyrer, handväska osv. Kombinerade tryck är utskrifter som har anslutits till varandra, t.ex. häftklister eller limmad kudde, häftad varje vecka (t.ex. "Polityka"). Kombinerad utskrift kan innehålla ett omslag, men det görs samtidigt med resten av publikationen. Detta innebär att det inte fanns någon separat omslagsprocess efter vilken fyra sidor erhölls, vilket är omslaget för denna vecka. Bindningen inkluderar således en insats och ett separat gjort omslag. Armaturerna är indelade efter kassetten i kombination med locket.