Landskap - Historic site - pussel på nätet

"Årets historiska bok" - tävling om priserna Oskar Halecki för att studera och popularisera Polens historia och för att främja läsning av historiska böcker, vars arrangörer och grundare av utmärkelser är Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Institutet för nationell minne och från 2016 National Center of Culture.

Under KHR-utgåvan 2019, efter beställning av juryn, hade Władysław Studnickis bok rätt Inför det kommande andra världskriget. Vidare beslutade Piotr Zychowiczs bok med titel av tre medarrangörer (Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. och National Center for Culture) Wołyń förrådde, eller hur hemarmékommandot övergav polackerna till UPA. I det utgivna uttalandet meddelade Institute of National Remembrance att detta beslut inte var överens med Institute of National Remembrance. I samband med arrangörernas beslut anklagade Sławomir Cenckiewicz den 24 oktober 2019 dem för att inte ha rätt att fatta ett sådant beslut, genom att använda en falsk rättslig grund och tillkännagav sin avgång från medlemskapet i tävlingens jury och överklagade sin annullering i 2019-upplagan. Nästa dag de fyra arrangörerna av tävlingen (TVP, PR, IPN, NCK) tillkännagav annullering av tävlingen i utgåvan 2019.

År 2018 delades priser ut i följande kategorier:

"Den bästa vetenskapliga boken om Polens och polarnas historia under 1900-talet"

Jurynpris: Witold Bagieńskis bok