Landskap - ekosystem pussel på nätet

Ekosystemstruktur - fördelningen av element i ett specifikt system, som är ekosystemet, och förhållandena mellan dessa element.

Organismer av speciella arter ansågs vara de minsta elementen i systemet. Arter upptar specifika ekologiska nischer, som anses vara en uppsättning abiotiska och biotiska faktorer som motsvarar organismer (t.ex. förhållanden mellan arter, intraspecifik konkurrens, beroenden i besättningar). Befolkningar av olika arter som lever i samma område bildar tillsammans biocenos, som beror på deras livsmiljö, och samtidigt formar den och skapar en biotop. Biocenos-biotopssystemet tenderar att höja sig, där den biocenotiska balansen uppnås - en optimal struktur med avseende på artens art och antal och fördelning av deras populationer. Ett hållbart ekosystem behandlas som ett termodynamiskt stängt system (stängd ekologiskt system). I ett sådant system cirkulerar materia på grund av energiinflödet från utsidan, oftast taget i form av solstrålning (fotosyntes). Energi avges på ett varmt sätt.

Ekosystemets struktur förändras gradvis.