Landskap - Helgdag - pussel på nätet

För TV-programmet med samma namn, se Sommarlov (TV-program).Sommarlov är ett skollov som infaller då det land de berörda skolorna ligger i har sommar. Sommarlovet är det i Sverige längsta lovet, följt av jullovet och ett antal veckolånga lov.

Beroende på var i världen man bor infaller sommaren, och därmed det skollov som kallas sommarlovet, på olika tider på året, och är olika långt.

I Australien bestämmer delstaterna över skolloven, och det kombinerade jullovet/sommarlovet brukar börja kring 20 december och pågå till de sista dagarna i januari. Årskurs 10-12 brukar börja sitt sommarlov tidigare än så, så att studierna kan förbättras för de som inte lyckats så bra. Årskurs 10 brukar påbörja sitt sommarlov i slutet av november, årskurs 11 och årskurs 12 i slutet av oktober.

Sommarlovet i Flandern i Belgien varar 1 juli–31 augusti.

I Irland har primärskolorna sommarlov från slutet av juni till första eller andra veckan i september. Sekundärskolorna, som har lite andra lovdagssystem, påbörjar sitt sommarlov sista veckan i maj eller första veckan i juni, men avslutar det samtidigt som primärskolorna.

Sommarlovet i Israel varar ungefär 20 juni–26 augusti eller ca 9 veckor, beroende på ort.