Образование - Карта - онлайн пъзели

Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.

Елементи на картата

Картографско съдържание – това е главният елемент на картата, представляващ картографираната територия.

Математична основа на картата – Включва мащаба, вътрешната рамка, картографската мрежа от меридиани и паралели, координатната мрежа.

Допълнително съдържание – съдържа външната рамка, заглавие, легенда, фотоснимка, диаграми, врезки.

Класификация на картите

Според съдържанието:

Общогеографски – карти, които изобразяват точно определен елемент от географията на изобразяваната територия. Например: хидрография, релеф, почви и растителност, населени места, пътища.

Тематични – карти, които изобразяват елементите от определена тема.

Шедьовърът на живота на Земята онлайн пъзелкарта на европейския съюз онлайн пъзелКарта на Полша онлайн пъзелКарта на света онлайн пъзелВидове облекчение онлайн пъзелКакво означава да си ЧЕРВЕН център? онлайн пъзелМатематически лабиринт онлайн пъзелДешифриране онлайн пъзелРЕЛЕФ ТОЛИМА онлайн пъзелгеография онлайн пъзелОбществен риск онлайн пъзелMTR ПРЕЗ 2064 г онлайн пъзелПрекъсване на главата -planisphere. онлайн пъзелХибридно обучение онлайн пъзелИндийски хора онлайн пъзелБаба на света създава вселената онлайн пъзелКарта на Еквадор и неговите региони онлайн пъзелМЕКСИКАНСКА РЕПУБЛИКА онлайн пъзелЕвропейският съюз онлайн пъзелКарта на света онлайн пъзелМестоположение на Украйна на картата онлайн пъзелАмерикански континент онлайн пъзелЖивотни, живеещи на село онлайн пъзелПсихопедагогика онлайн пъзел
Парадигма на сложността онлайн пъзелКуба е хладна онлайн пъзелбезопасност при работа онлайн пъзелАмерикански континент онлайн пъзелчасти от проект онлайн пъзелГолемите открития онлайн пъзелEsteroidogênese онлайн пъзелФосфорен цикъл онлайн пъзелпъзел на европейския съюз онлайн пъзелФизически Италия онлайн пъзелГеография, карта на света онлайн пъзелЮжна Америка онлайн пъзелАФРИКАНСКИ КОНТИНЕНТ онлайн пъзелПъзел на политическата карта на Европа онлайн пъзелPeitiet_dones_en. онлайн пъзелФормите на облекчение. онлайн пъзелпланетата Земя онлайн пъзелАфрика: пустини, реки и езици онлайн пъзелПъзел на политическата карта на Австралия онлайн пъзелномер 45 онлайн пъзелATP моменти онлайн пъзелкарта на Полша онлайн пъзелклетката онлайн пъзелАПАРАТ ЗА ДИХАНЕ онлайн пъзел