Образование - Карта - онлайн пъзели

Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.

Елементи на картата

Картографско съдържание – това е главният елемент на картата, представляващ картографираната територия.

Математична основа на картата – Включва мащаба, вътрешната рамка, картографската мрежа от меридиани и паралели, координатната мрежа.

Допълнително съдържание – съдържа външната рамка, заглавие, легенда, фотоснимка, диаграми, врезки.

Класификация на картите

Според съдържанието:

Общогеографски – карти, които изобразяват точно определен елемент от географията на изобразяваната територия. Например: хидрография, релеф, почви и растителност, населени места, пътища.

Тематични – карти, които изобразяват елементите от определена тема.

Визуално възприемане онлайн пъзелПарадигма на сложността онлайн пъзелпланисфера онлайн пъзелПространство за автопролети онлайн пъзелАфрика пъзел онлайн пъзелкочабамба онлайн пъзелзрение и изометрично онлайн пъзелСлоеве на атмосферата онлайн пъзелГраждански дати онлайн пъзелПроцес карта онлайн пъзелЖенски органи (гърди) онлайн пъзелТест: Пътуване до древния свят онлайн пъзелОКОЛЕН СВЯТ онлайн пъзелКарта на игрите онлайн пъзелКаква е функцията на сърцето? онлайн пъзелХАЛОГЕНИ онлайн пъзелДатски територии през 886 г. в Англия - Danelaw онлайн пъзелПолитическа карта на Перу онлайн пъзелКарта на света онлайн пъзелРИТИЧЕН ПЪЗЕЛ онлайн пъзелистория на екологията онлайн пъзелЕволюцията на екологията онлайн пъзелРезултати от тестовете онлайн пъзелСтълбове на общността онлайн пъзел
Карта на Европа онлайн пъзелЗамърсяване онлайн пъзелПолусфера онлайн пъзелВоден венчелистче онлайн пъзелРъце - имена на пръстите онлайн пъзелКлетъчно дишане онлайн пъзелГълъб и мравка онлайн пъзелКАРТА НА ЕКВАДОР онлайн пъзелхранителна пирамида онлайн пъзелЦентрална Америка. онлайн пъзелЖивотинската клетка онлайн пъзелГенна терапия онлайн пъзелЛого на Universal Pictures онлайн пъзелВидове енергия онлайн пъзелАфрика карта онлайн пъзелАнглийска седмица онлайн пъзелЗахарно сърце онлайн пъзелИЗГЛЕДИ и изометрични онлайн пъзелСЛОЙКИТЕ НА ЗЕМЯТА онлайн пъзелГръцки остров Серифос онлайн пъзелКарта на дейността на Перу онлайн пъзелКарта на Америка онлайн пъзелГРЪБНАЧЕН МОЗЪК онлайн пъзелДНК игра онлайн пъзел