Образование - Карта - онлайн пъзели

Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.

Елементи на картата

Картографско съдържание – това е главният елемент на картата, представляващ картографираната територия.

Математична основа на картата – Включва мащаба, вътрешната рамка, картографската мрежа от меридиани и паралели, координатната мрежа.

Допълнително съдържание – съдържа външната рамка, заглавие, легенда, фотоснимка, диаграми, врезки.

Класификация на картите

Според съдържанието:

Общогеографски – карти, които изобразяват точно определен елемент от географията на изобразяваната територия. Например: хидрография, релеф, почви и растителност, населени места, пътища.

Тематични – карти, които изобразяват елементите от определена тема.

ДИСКРИМИНАЦИЯ онлайн пъзелНервна система онлайн пъзелСТУДЕНА ВОЙНА онлайн пъзелОблачни услуги онлайн пъзелкарта на Колумбия с нейните департаменти и столици онлайн пъзелПеруански джунгла онлайн пъзелПЪЗЕЛ ЗА КЛАВИАТУРА ЗА ДЕЦА онлайн пъзелселски пъзел онлайн пъзелКаква е картата? онлайн пъзелДЕН И НОЩ онлайн пъзелАфрика онлайн пъзелЦентрална Европа 1789г онлайн пъзелКарта на Полша онлайн пъзелПангея с континентални животни онлайн пъзелфабриката за играчки онлайн пъзелАтмосферата онлайн пъзелКарта на Южна Америка онлайн пъзел12345JJKL. онлайн пъзелсъстезание по плуване онлайн пъзелНаука за математика онлайн пъзелКАРТА НА КОНТИНЕНТИТЕ онлайн пъзелПолско войводство онлайн пъзелФизическа карта на Океания, разпръснатия континент онлайн пъзелКарта на вицелеялството на новата Испания онлайн пъзел
Създаването на Бога онлайн пъзелПроект на християнския живот онлайн пъзелОбществени науки EdA 8 онлайн пъзелКАРТА НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ онлайн пъзелКонтиненти и океани онлайн пъзелПАНГЕЯ КОНТИНЕНТАЛЕН ДРИФТ онлайн пъзелКарта на Хондурас. онлайн пъзелОБЩЕСТВО ИНКА онлайн пъзелПолитическа карта на Еквадор онлайн пъзелПриродни региони онлайн пъзелДобре дошли Градина 2021. онлайн пъзелКарта на Cantones. онлайн пъзелконтиненти онлайн пъзелНаука с Айнщайн онлайн пъзелСъединените щати на Америка карта онлайн пъзелМиньор онлайн пъзелРЕЛЕФНИ ФОРМИ онлайн пъзелКарта на Мичоакан онлайн пъзелКАРТА НА ГРАДА онлайн пъзелрастителна клетка онлайн пъзелклиматични зони онлайн пъзелКарта на Боливия онлайн пъзелЕвропейски континент онлайн пъзелКарта Mundi Continents. онлайн пъзел