Образование - Карта - онлайн пъзели

Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.

Елементи на картата

Картографско съдържание – това е главният елемент на картата, представляващ картографираната територия.

Математична основа на картата – Включва мащаба, вътрешната рамка, картографската мрежа от меридиани и паралели, координатната мрежа.

Допълнително съдържание – съдържа външната рамка, заглавие, легенда, фотоснимка, диаграми, врезки.

Класификация на картите

Според съдържанието:

Общогеографски – карти, които изобразяват точно определен елемент от географията на изобразяваната територия. Например: хидрография, релеф, почви и растителност, населени места, пътища.

Тематични – карти, които изобразяват елементите от определена тема.

Континентите онлайн пъзелтоталитарни правителства онлайн пъзелКарта на Бразилия онлайн пъзелЧасти от инфографика онлайн пъзелVIRRENATES ИСПАНСКА АМЕРИКА онлайн пъзелПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА АМЕРИКА онлайн пъзелКак да започнем писмо? онлайн пъзелПровинции и територии онлайн пъзелНомер на задачата 1 онлайн пъзелФолкленд острови онлайн пъзелTrack 1 - Предизвикателство 1 онлайн пъзелЗемни движения онлайн пъзелТЕКТОНИКА НА ПЛОЧИТЕ онлайн пъзелконструктивизъм онлайн пъзелМестен календар онлайн пъзелЗакинтос Йонийски остров онлайн пъзелКомпютърни компоненти онлайн пъзелКарта на Полша онлайн пъзелPower Point. онлайн пъзелНаселение на Америка онлайн пъзелбрандиране онлайн пъзелЯнуарско въстание онлайн пъзелГеографски земи в Полша онлайн пъзелКарта на света онлайн пъзел
Статистическа графика онлайн пъзелКарта Америка онлайн пъзелЗащитени територии на Tlalpan, CDMX онлайн пъзелСтъпки на метаболизма онлайн пъзелАМЕРИКАНСКИ КОНТИНЕНТ онлайн пъзел9 клас – Дейност 2 – Пъзел онлайн пъзелХаитянски флаг онлайн пъзелзаедно по-добре онлайн пъзелГрупа 3 клас онлайн пъзелДжеймс Кук - Британски изследовател онлайн пъзелHuacas de Lima. онлайн пъзелВъздействие върху услугата онлайн пъзелендокринна система онлайн пъзелпарично обръщение онлайн пъзелполитическа карта на колумбия онлайн пъзелКултурни феномени онлайн пъзелПланисферата онлайн пъзелКонтиненти онлайн пъзелМатериали за многократна употреба онлайн пъзелЧасти от замъка онлайн пъзелКарта на Мексико онлайн пъзелземна структура онлайн пъзелСеверен и беден на юг онлайн пъзелФактори на населението онлайн пъзел