Пейзажи - Празник - онлайн пъзели

Празници (на латински „vacatio“ освобождаване) - период, свободен от училище.

Датите и продължителността на ваканциите варират в много страни и дори в отделните им части. Важни фактори, влияещи върху датите на празниците, бяха религиозните празници и ритъма на работата на фермерите и свързаната с това необходимост от участие на всички членове на семейството, включително децата, в селскостопанските работи, както и климатът.

В Полша празниците са разговорното име за летните ваканции. До учебната 2009/2010 година ваканциите обхващаха периода от деня, следващ първия петък след 18 юни до последния ден на август през дадена година, т.е. от края на учебната година до нейното повторно стартиране в начална, прогимназиална и гимназия.

От 2011 г. празниците започват в събота след последния петък на юни и продължават до края на август. Тази промяна беше въведена поради увеличаването на броя на почивните дни през учебната година. През 2017 г. празниците започват на 23 юни и завършват на 3 септември. Това се дължи на новата наредба, като се предполага, че учебните часове по дидактика и обучение ще приключат в първия петък след 20 юни.