Пейзажи - Water transportation - онлайн пъзели

Транспортът (от латински: trans, „през“, и portare, „нося“) е придвижването на хора и стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по релсови, водни и шосейни пътища, по въздух, по тръбопроводи и други. Транспортът е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност.

Транспортът и телекомуникациите не са взаимозаменяеми. Ръстът в транспортната сфера обаче е свързан непосредствено с комуникацията, която е жизнено необходима за развитието на транспортните системи – от жп линиите, в случаите на двустранно движение по един коловоз, до управлението на полетите, при което е необходимо управление на точното местоположение на въздушното транспортно средство в небето. При планирането на транспорта се използват оптимални схеми за придвижване на товарите и хората. Информацията за всяка една пратка, независимо дали става въпрос за танкер с петрол или за пратка от няколко грама, може да се проследи в глобалната информационна система.

Видове транспорт

Транспортът се осъществява по няколко основни начина, всеки от които използва специфични превозни средства, инфраструктура и организация. Транспортирането на даден пътник или стока може да включва съчетание от няколко от тези основни начини – интермодален транспорт. Всеки от видовете транспорт има свои предимства и недостатъци, като изборът между тях се определя от стойността, капацитета и бързината.