Пейзажи - Осветление - онлайн пъзели

осветление (компютърна графика)

естествено осветление - слънчева светлина (директно, дифузно), от естествени пожари, вулканични изригвания, биолуминесценция и др.