Пейзажи - външна структура - онлайн пъзели

Коронарна структура (коронарна стена, структура на въглища, структура на трупи, блок-блок, разрез, рамка, брава) - дървена стена, известна още в праисторически времена (от неолита). И до днес тя продължава в региони на Полша с богати дърводелски традиции като Podhale или

Kurpie. Този тип къщи все още представляват значителна част от жилищното вещество в селата и градовете на Беларус, Русия и Украйна.

Стената се състои от хоризонтално подредени венци, изработени от дървени греди, съединени в ъгли (ъгли) с брави със или без останки. Марди Гра са краищата на гредата, стърчащи извън очертанията на сградата. Формата на гредите варира, например кръгли трупи, пролуки, правоъгълни или правоъгълни греди със скосен ръб, свързани с канали и др. Пропастта между тях трябва да бъде запечатана например със слама, връв, теглене, изсушен мъх.