Umění - Kubismus - online puzzle

Kubismus je avantgardní umělecké hnutí přelomu 19. a 20.století, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle - latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty.

Kubismus měl velký dopad na umělce prvních desetiletí 20. století, a tím ovlivnil (ať přímo či nepřímo) vývoji nových uměleckých stylů (futurismus, konstruktivismus a expresionismus).

Puzzle, Picasso, portrét online puzzleGuernica - Pablo Picasso online puzzleŽeny čtoucí z Picasso online puzzleTři hudebníci skládačky onlineŽena mezi barvami online puzzleSALLE BELLO! Pojďme přezbrojit Picasso! skládačky onlineKubistické umění skládačky onlineEmilio Pettoruti skládačky onlineAuguste Herbin skládačky onlinekubistická malba online puzzlePABLO PICASSO skládačky onlinePablo Picasso. online puzzleGuernica online puzzleObjetí.. skládačky online"Meloun a červené zelí" Auguste Herbin (1882-1960) skládačky online"Elegant" (1943) Francis Picabia online puzzle3 hudebníci online puzzle"Dva jako" Georges Braque 1929 skládačky onlineMalba od Lyonel Feininger skládačky onlinePablo Picaso v Malaze skládačky onlineDiego Rivera online puzzleČervená křesla - malba skládačky onlineobličejová kresba online puzzlesoučasná polská malba skládačky online
keramika... skládačky onlineMalba od Lyonel Feininger online puzzleart-deco dívka online puzzleŽena, která pláče skládačky onlinePohled skládačky onlineŽENY S NICE HAT online puzzleMalování. skládačky onlineCharakter v koláže. online puzzle"Psací stůl" (1914) Olgy Rozanova skládačky onlineSkupina 22 online puzzlekubistická malba online puzzleGuernica online puzzlePicasso, ocenění umění online puzzle