Umění - Fractal art - online puzzle

Fraktální umění - žánr digitálního umění, součást umění nových médií. Forma algoritmického umění, která je vytvořena výpočtem fraktálních objektů a prezentací výsledků těchto výpočtů jako statických obrázků nebo animací, které v kombinaci vytvářejí určitý druh abstrakce. Tento druh umění se vyvíjí od poloviny 80. let. Vytvořeno pomocí softwaru pro generování fraktálů ve třech fázích: nastavení softwarových parametrů; provedení nejdelšího možného výpočtu a vyhodnocení produktu.

V některých případech je také možné obrázky dále upravovat. Samotné obrázky mohou být také integrovány s uměleckým dílem vybraným umělcem. Umělci a teoretici fraktálního umění předpokládají, že fraktální umění se nemůže rozvíjet bez počítačů a jejich výpočetních schopností.

Fraktály jsou jedinečnou digitální uměleckou formou, která používá matematické vzorce k vytvoření umění s nekonečnou paletou forem, detailů, barev a světla.

První fraktál měl být uměleckým dílem.