Vánoce - online puzzle

Vánoce jsou každoroční festival, který připomíná narození Ježíše Krista, pozorovaný především 25. prosince jako náboženská a kulturní oslava mezi miliardami lidí na celém světě. Předchází jí adventní sezóna a zahajuje vánoční období, které historicky trvá na Západě dvanáct dní a kulminuje dvanáctou nocí; v některých tradicích oslava pokrývá oktávu. Vánoce jsou v mnoha zemích světa volno. To je slaveno nábožensky většinou křesťanů, stejně jako kulturně mnoho nekřesťanů, a je nedílnou součástí vánoční sezóny. Tradiční vánoční příběh v Novém zákoně říká, že Ježíš se narodil v Betlémě podle mesiášského proroctví. Když Josef a Marie dorazili do města, hostinec se neuskutečnil, a proto jim byla nabídnuta stáj, kde se brzy narodil kojenecký Kristus, a andělé kázali tuto zprávu pastýřům, kteří pak šířili informace. Rituály spojené s Vánocemi v různých zemích mají směs předkřesťanských, křesťanských a sekulárních témat a zdrojů. Populární moderní zvyky této dovolené zahrnují rozdávání dárků, doplňování adventního kalendáře nebo adventního věnce, vánoční hudbu a koledu, bohaté osvětlení, vytváření a prohlížení vánočních betlémů, výměnu vánočních přání, bohoslužby, speciální jídlo, zdobené vánoční stromky, věnce, jmelí a holly. Kromě toho je s těmito svátky neoddělitelně spjata postava Santa Claus, která dětem přináší dárky. Vzhledem k tomu, že dárcovství a mnoho dalších aspektů Vánoc je spojeno se zvýšenou ekonomickou aktivitou, dovolená se stala důležitou událostí a klíčovým prodejním obdobím pro maloobchodníky a podniky.

Zvláště doporučené hádanky Vánoce

Oblíbené hádanky v kategorii "Vánoce"

Nedávno přidané puzzly Vánoce