Umění - Abstraction - online puzzle

Termínu abstraktní expresionismus se užívá jako souhrnného označení pro směry abstraktní moderní malby v době od konce druhé světové války do počátku 60. let.

Charakteristika

Všem proudům abstraktního expresionismu byl společný pocit, emoce a spontánnost, které byly důležitější než rozum, technika a reglementace. Způsobem zobrazování byla abstrakce, částečně i figurativní abstrakce. Malířské techniky byly variovány, malba byla na podložku prováděna štětcem i různě velkými nádobami na barvy. Směr byl do značné míry ovlivněn společenským kontextem prožité války, který je u reprezentantů abstraktního expresionismu pozorovatelný jednak nedůvěrou k autoritativním ideologiím a jimi prosazovaným proudům realistického umění, jakož i místem zrodu abstraktního expresionismu, kterým byl New York, kde vznikla velká komunita umělců, které z Evropy vyhnala válka a totalitní režimy, které ji následovaly. Spojené státy a především město New York se tak s rozvojem abstraktního expresionismu stávají centrem světového umění, za které byla dosud považována Paříž. Umění abstraktního expresionismu velmi úzce navazuje na avantgardní umění meziválečné doby, především na surrealismus a je považováno za pokračování a vyvrcholení moderního umění.

Varianty

Evropské abstraktní umění bývá po druhé světové válce označováno jako Informel, resp. Tachismus.

Pachamama online puzzleOlejomalba krajina - barevný les skládačky onlineBarevné puzzle online puzzleokrasný květinový vzor online puzzleSpád online puzzleabstrakce skládačky onlineRomero Britto online puzzleskládačka skládačky onlineMandala v tyrkysově fialové barvě online puzzlePobřeží řeky a útesy na plátně skládačky onlineBarevné puzzle skládačky onliner je pro duhu skládačky onlineabstraktní akrylové malby online puzzleStarý kostel ve městě Užhorod s lidmi online puzzleabstrakce skládačky onlineBarevné puzzle online puzzleStanisław Wyspiański - umění skládačky onlinerůzné nástěnné umění skládačky onlineabstrakce online puzzleBarevné puzzle skládačky onlineKashubianský znak online puzzleDuhová spirála grafika skládačky onlineKaleidoskop online puzzleZahrada online puzzle
soustředné rámy online puzzleBarvy 21. online puzzlebarevné vzory buta online puzzleBarevná barevná světelná exploze online puzzlePOINTILLISMUS skládačky onlinefraktály, abstrakce, grafika online puzzleskládačka online puzzleFraktální puzzle skládačky onlineZa utrpení online puzzleskládačka skládačky onlineskládačka online puzzleKytice na terase skládačky onlineWirująco skládačky onlineabstrakce online puzzleMandala různobarevná v různých barvách skládačky onlineExpresionistický malíř skládačky onlineskládačka online puzzleAfrické tradiční tkaniny online puzzlekaleidoskop online puzzlePodzimní stromy skládačky onlinecellista online puzzlepaví peří online puzzleDlaždice keramické vzory z Lisabonu, Portugalsko. online puzzleKulky, grafika, abstrakce online puzzle