Krajiny - sopka - online puzzle

Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv. magma, a sopečných plynů z magmatického rezervoáru umístěného hlouběji v tělese planety či měsíce. Samotný termín sopka je často používán pro označení tělesa tvaru hory, nicméně jsou známy i druhy sopek, které nevytváří kužel, ale naopak se s každou sopečnou erupcí zahlubuje hlouběji do kůry tělesa. S objevem kryovulkanismu na některých ledových měsících Jupiteru a Saturnu, kde sopky chrlí do svého okolí chladný materiál, se použití termínu ještě více rozšířilo. Dnes se termín ve vědě používá pro označení výstupu jakéhokoliv teplejšího materiálu vůči okolí na povrch tělesa doprovázeného následnou erupcí.

Na Zemi existuje několik základních druhů sopek, které se od sebe liší jak mechanismem vzniku, explozivitou, nebezpečností pro své okolí, tak i vzhledem a velikostí. Nejrozšířenějším druhem sopečné činnosti na zemském povrchu jsou relativně malé sopky, tzv. sypané kužele, tvořené nezpevněnou struskou vznikající fragmentací magmatu při jeho odplynování. Druhou nejrozšířenější skupinu tvoří tělesa vzniklá během freatomagmatických erupcí, interakcí povrchové či podpovrchové vody s vystupujícím magmatem. Konkrétně se jedná o tufové prstence, tufové kužele či maary.