Krajiny - Les - online puzzle

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem). Dle jisté lesnické definice je za les považováno území (lesní porost), v němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 metrů a zápoje korun alespoň 25 %.[zdroj?] Z právního hlediska k lesům patří i mýtiny jakožto místa určená pro růst lesa. Podle různých definic se pak liší i pokrytí lesy. Lesy dělíme na smíšené, listnaté a jehličnaté.

Lesy pokrývají 39 miliónů km2. Největší rozlohu souše zaujímá tzv. tajga, formace jehličnatých lesů chladného pásma severní polokoule, tvořená v Evropě především různými druhy smrku, jedle, modřínu a borovic, v Asii ještě kryptomerie, tsugy, túje a cypřišky, v Severní Americe také douglasky.

Historie

Během poslední doby ledové byl biom lesů a pralesů značně menší než nyní.

krajina online puzzleFANTASTICKÉ JEZERO online puzzlepěkný výhled online puzzlePřírodní les online puzzleIdeální počasí na zimní sáňkování :) skládačky onlinebáječný pohled skládačky onlineBavorské Alpy skládačky onlinePodzim v parku, oranžové podzimní listí skládačky onlineHorská krajina. online puzzleStarý strom na skalách online puzzleAnglický venkov online puzzleHorské jezero v národním parku Vysoké Tatry skládačky onlinePotok v lese. online puzzlePohřben. Ještěrka. online puzzlePodzim v parku online puzzleDům v lese u řeky online puzzleKrásný podzim. skládačky onlineNárodní park Plitvická jezera Chorvatsko skládačky onlinepohádkový pohled skládačky onlineZvláštní místo jako v pohádce skládačky onlinebarevné stromy, rybník, hora skládačky onlineMost A Řeka, Podzim skládačky onlinekrajina skládačky onlineříčka s molem online puzzle
Starý strom. online puzzlePřes řeku online puzzleVečerní čas u jezera skládačky onlineSlovinský národní park Triglav skládačky onlineU jezera. online puzzleZima a dovolená skládačky onlineLake Moraine Kanada online puzzleŘeka mezi skalami skládačky onlineříční lesní mlýn jelen skládačky onlineChata u jezera ve Finsku skládačky onlineKrajina krajina scenérie skládačky onlineOeschinensee Lake. online puzzlePodzimní krajina online puzzledům u potoka skládačky onlinezimní říše divů skládačky onlineJezero v horách skládačky onlineChaty v horách. skládačky onlineZimní krajina. online puzzleLesní cesta skládačky onlineU jezera Como. online puzzleDům v lese u řeky online puzzlelabutě plovoucí na řece skládačky onlinejižní venkovská krajina skládačky onlinePohled skládačky online