Idrott - Volleyboll - pussel på nätet

Näthinnan (lat. retina) är det tunna lager av celler som finns på ögonbotten hos ryggradsdjur och vissa ryggradslösa djur, som omvandlar det infallande ljuset till nervsignaler. Den upptar cirka 70% av ögats inre yta och innehåller omkring 130 miljoner sinnesceller, och den är en del av nervsystemet. Under fosterutvecklingen bildas både näthinnan och synnerven som utväxter från hjärnan. Näthinnans nät av blodkärl är unikt för varje människa, och det används ibland för att identifiera människor.

Näthinnan innehåller celler som är känsliga för ljus, fotoreceptorer - huvudsakligen stavar och tappar. Näthinnan är dock inte bara en passiv detektor av ljus, utan har även en betydande roll i tolkningen av synintryck det vill säga den visuella perceptionen. När ljuset träffar sinnescellerna uppstår nervimpulser, som sedan genomgår en komplex behandling av näthinnans övriga nervceller. I form av aktionspotentialer skickas signalerna från receptorcellerna via synnerven, som utgörs av nervcellernas axon, till syncentrum i hjärnans nacklob, som bearbetar och tolkar informationen vi ser.

Då näthinnan betraktas genom ett oftalmoskop av en oftalmolog syns näthinnans yta, kallad fundus.