Idrott - Löpning - pussel på nätet

Omvänd löpning - en typ av löpning under vilken vi rör oss bakåt.

Att gå och springa bakåt har praktiserats i Kina och Japan i årtusenden som ett sätt att upprätthålla flexibilitet, balans, känsla av prestanda och koncentration. Att gå bakåt var ett sätt att balansera yin och yang-konceptet. Andra asiatiska länder använde denna form av rörelse under avkoppling och meditation. I Europa fick modet att köra bakåt popularitet på 70-talet, då idrottsläkare rekommenderade denna aktivitet som en form av terapi. Att köra bakåt har blivit en del av utbildningen inom idrott som boxning eller hockey. Sjukgymnaster har accepterat att köra bakåt eftersom det minskar belastningen på lederna.

Genom att kombinera rörelse i båda riktningarna under träningen kan du jämnt utveckla antagonistmuskler, dvs de som vanligtvis arbetar i par - den ena är en flexor och den andra en likriktare. Detta gör att du kan stärka benmusklerna och dessutom diversifiera träningen.