Idrott - Hästhållning - pussel på nätet

Hästhållning är ett brett begrepp som innefattar hur människan har domesticerat, och hållit hästen i sin tjänst för olika syften. Begreppet omfattar människans hela användning av hästen, till exempel domesticering, arbete, transport, fritidssysselsättning, artistiskt eller kulturellt syfte och hästsport som ridning, körning och voltige.

Hästar utnyttjas inom många olika praktiska områden, till exempel jordbruksarbete, klövjning, polisarbete och som hjälp vid vallning och övervakning på större jordbruk. De används också inom ridsport, till exempel dressyr, distansritt, fälttävlan, westernridning, banhoppning, tent pegging, voltige, hästpolo, körning och rodeo. Olika hästsporter kan föras samman vid hästuppvisningar där hästar används inom olika discipliner. Hästar används ävern för verksamhet som inte innehåller tävlingsmoment, till exempel rävjakt, långritt eller ren nöjesridning. Det finns tillgång till allmänna ridleder i nästan hela världen och många verksamheter saluför såväl guidad som individuell ridning. Ridning används också som terapi, såväl inom parasport som för åtgärder för att öka både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Hästar används inom körning på hästuppvisningar och i andra utställnings- och uppvisningssammanhang, exempelvis historiskt återskapande och offentliga ceremonier. De förekommer även i offentliga och officiella sammanhang, exempelvis ceremonier (parader, begravningar), polisarbete och militär verksamhet.