Clădiri - Oraș mic - puzzle-uri online

Oraș (latină oppidum, germană Städtlein, Städtchen, Markt, Flecken, Yiddish shtetl) - o unitate de așezare juridică și administrativă cu caracter tranzitoriu între oraș și sat, cu o separare distinctă comercială și industrială (fostă meșteșugărească) de specialități și morfologie și infrastructură analogă ce (mic) oraș.

În prezent, în unele țări, există ambele forme administrative ale orașului, adică atât orașe cât și orașe, de exemplu, în Lituania (miestelis), Cehia (městys sau městečko) și Germania (Kleinstadt). Totuși, astfel de localități nu au drepturile și funcțiile depline ale orașelor formale. Echivalentul orașelor din tradiția engleză au fost așa-numitele orașele de piață; în Norvegia până în 1952, termenul de kjøpstad a avut o semnificație similară, iar în Suedia (până în 1971) köping.