Clădiri - proprietatepuzzle-uri online

Imobiliare - unul dintre tipurile de proprietăți din dreptul civil.

Pe lângă proprietățile imobiliare, Codul lui Napoleon distingea și proprietatea separată a etajelor clădirii. În conformitate cu dispozițiile inter-temporale, proprietatea unor astfel de bunuri imobiliare a fost păstrată. Prin urmare, pot exista în continuare proprietăți nedivizate în pardoseală.

Recunoașterea dreptului civil Conform art. 46 § 1 din Codul civil (Cod civil), "bunurile imobiliare sunt părți ale suprafeței pământului care constituie un obiect separat de proprietate (teren), precum și clădiri legate permanent cu terenuri sau părți ale unor astfel de clădiri, dacă în conformitate cu dispoziții speciale, acestea constituie un obiect separat de proprietate de teren". Separarea bunurilor imobiliare ar trebui să aibă loc în termeni legali (proprietate) și fizică (în raport cu terenul - geodezic).

Recunoașterea registrului funciar și a ipotecilor În conformitate cu art. 24 alin 1 din Legea privind registrele funciare și ipotecare, „imobilul este o parte a zonei funciare pentru care s-a amenajat registrul funciar și ipotecar”.