Kunst - Fractal art - online puzzels

Fractal art - een genre van digitale kunst, onderdeel van de kunst van nieuwe media. Een vorm van algoritmische kunst die wordt gemaakt door fractale objecten te berekenen en de resultaten van deze berekeningen te presenteren als stilstaande beelden of animaties die, wanneer ze gecombineerd worden, een soort abstractie vormen. Dit type kunst ontwikkelt zich sinds het midden van de jaren tachtig. Gemaakt met software om fractals te genereren in drie fasen: instellen van softwareparameters; het uitvoeren van een zo lang mogelijke berekening en productevaluatie.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om de afbeeldingen verder aan te passen. De afbeeldingen zelf kunnen ook worden geïntegreerd met het door de kunstenaar gekozen kunstwerk. Kunstenaars en theoretici van fractal art gaan ervan uit dat fractal art zich niet zou kunnen ontwikkelen zonder computers en hun computationele capaciteiten.

Fractals zijn een unieke, digitale kunstvorm die wiskundige formules gebruikt om kunst te creëren met een oneindige variëteit aan vorm, detail, kleur en licht.

De eerste fractal zou een kunstwerk worden.