Ζώα - Τροχιλίδες - online παζλ

KoLiber Association - μια εθνική συντηρητική-φιλελεύθερη ένωση κυρίως μαθητών και επιχειρηματιών. Η KoLiber στοχεύει: να υποστηρίξει την προστασία της ιδιοκτησίας, το κράτος δικαίου, την οικονομική ελευθερία, την ευθύνη για τη δική της μοίρα και ένα ισχυρό και ασφαλές κράτος.

Το όνομα "KoLiber" προέρχεται από τους όρους "συντηρητικός" και "φιλελεύθερος" επειδή ο Σύνδεσμος προωθεί τον ιδεολογικό συντηρητισμό και τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Σύμφωνα με την Ιδεολογική Διακήρυξη, η KoLiber στοχεύει: να εφαρμόσει την ιδέα μιας ελεύθερης κοινωνίας, να θέσει πλήρως την οικονομία σε μηχανισμούς αγοράς, να υπερασπιστεί την κρατική κυριαρχία, να δημιουργήσει ένα «ισχυρό ελάχιστο κράτος» βάσει του κράτους δικαίου, να αναπτύξει αυτοδιοίκηση, να σεβαστεί την παράδοση και την ιστορία και να αναγνωρίσει τον ειδικό ρόλο της οικογένειας.

Η ένωση ιδρύθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1999 ως Τμήμα Νεολαίας του Κεντρικού Υποκαταστήματος της Πραγματικής Πολιτικής Ένωσης, ανεπίσημα γνωστή ως "Βαρσοβία KoLibre". Από τις 25 Νοεμβρίου 1999, είναι ανεξάρτητος οργανισμός (καταχωρήθηκε στο δικαστήριο στις 17 Απριλίου 2000). Αρχικά, ονομαζόταν Συντηρητικός και Φιλελεύθερος Σύλλογος "KoLiber", μετά από λίγα χρόνια η Σύμβαση Σύνδεσης απλοποίησε το όνομα στη μορφή "KoLiber Association".

Η Ένωση KoLiber προωθεί τη συντηρητική-φιλελεύθερη ιδεολογία με πολλούς τρόπους. Τα μέλη του είναι επομένως ενεργά οργανώνοντας διάφορες δράσεις όχι μόνο πολιτικής φύσης, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς.

(Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες του Συλλόγου κατά σειρά από νεότερα έως παλαιότερα)

Τον Μάρτιο του 2020, λόγω του ξεσπάσματος του κοροναϊού και των οικονομικών του συνεπειών, ο οργανισμός ξεκίνησε την εκστρατεία υποστήριξης επιχειρήσεων "#KupNaWynos" και τη δράση αποστολής επιστολών στις αρχές της πόλης με μια πρόσκληση για την εισαγωγή ανακουφισμάτων στα ενοίκια της πόλης κατά τη διάρκεια της επιδημίας.