Τα καλύτερα δωρεάν online παζλ

Γρίφοι που επιλύονται επί του παρόντος

τα πιο δημοφιλή παζλ

Κορυφαία βαθμολογία παζλ

συνιστώμενη κατηγορία - Manga και Anime

συνιστώμενη ετικέτα - αναψυχή

Ψυχαγωγία, ενεργός ξεκούραση (Λατινική αναψυχή - ανανέωση, αναβίωση) - μια μορφή ψυχικής ή σωματικής δραστηριότητας που αναλαμβάνεται εκτός επαγγελματικών, κοινωνικών, οικιακών και εκπαιδευτικών ευθυνών. Χρησιμοποιείται για ξεκούραση και διασκέδαση. Στην αρχιτεκτονική - ένας συνηθισμένος όρος για το χώρο σε ένα σχολικό κτίριο ή στο εξωτερικό του που προορίζεται για ξεκούραση των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των μαθημάτων. Συμβάλλει στην ανάπτυξη ενδιαφερόντων και προσωπικότητας, στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, στην εκφόρτιση της νευρικής έντασης και στην πρόληψη ασθενειών του πολιτισμού. Εξ ορισμού, η αναψυχή είναι μια εθελοντική δραστηριότητα. Οι μορφές του προκύπτουν κυρίως από το είδος των ενδιαφερόντων και τον τόπο του ανθρώπου. Μια συγκεκριμένη μορφή είναι η φυσική αναψυχή που μερικές φορές αναφέρεται ως ψυχαγωγικό άθλημα. Είναι μια μορφή ενεργού ξεκούρασης και διασκέδασης. Τα χαρακτηριστικά της αναψυχής μπορούν επίσης να φανούν σε ορισμένες μορφές τουριστικής δραστηριότητας, να μαθαίνουν για αναψυχή, να εξασκούν τέχνη και ακόμη και να μαγειρεύουν. Ο ρόλος της αναψυχής στον σύγχρονο κόσμο γίνεται πιο σημαντικός σε σχέση με την ανάγκη πρόληψης καταστάσεων άγχους, ασθενειών του πολιτισμού, συντόμευσης του χρόνου εργασίας και αύξησης του βιοτικού επιπέδου.

Τελευταία παζλ