Krajiny - horyonline puzzle

Hora je výrazná vyvýšenina kupovitého, kuželovitého nebo tabulovitého tvaru s relativní výškou nad okolním terénem 300 m a vyšší. Není přesná definice pro určení rozdílu mezi horou a kopcem, ale útvary označované jako hora mají obecně větší sklon stoupání než kopec. Více hor na jednom místě může tvořit pohoří. Stáří hor je velmi rozmanité a souvisí s geologickými obdobími na Zemi. Některé hory byly také od pradávna považovány za sídla bohů (např. Olymp). Na vrcholky mnoha hor lidé vystoupili až během 20. století, slézáním skal a hor se zabývá lidská činnost zvaná horolezectví. Není mezinárodně uznávaná definice hory, ale Program OSN pro životní prostředí používá označení "horský region" pro následující 4 typy životního prostředí: výška nad 2 500 m n. m.; výška 1 500 – 2 500 m n.