Животни - Terrapin - онлайн пъзели

Европейската блатна костенурка (Emys orbicularis), наричана също Обикновена блатна костенурка [1], е единственият представител на семейството на блатните костенурки в Европа. Същевременно това е най-широко разпространеният вид на стария континент.

Горната част на черупката (карапакс) е маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и черти, разположени радиално по роговите щитчета. Долната страна на черупката (пластрон) е жълтеникава до кафява с тъмни петна. Кожата е в общата окраска – маслиненокафява до черна с характерни жълтеникави ивици.

Дължината на черупката варира от 13 до 20 cm [2], като в редки случаи достига до 23 cm. Като правило женските индивиди са по-големи от мъжките.

Ареалът включва иранската част на Каспийско море, Русия, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Централна Германия, Швейцария, Южна Франция, Испания, Португалия, Мароко, Алжир, Тунис, Корсика, Сардиния, Италия, Гърция, България и Турция.

Постглациални останки са намерени в Швеция, Дания, Холандия и Англия.

В България се среща подвидът E. o.