Животни - Соленоводни костенурки - онлайн пъзели

Морските костенурки (Cheloniidae) са семейство влечуги, които обитават моретата и океаните. Въпреки че са едва 7 вида, се различават коренно по външен вид.Всеки от тях е застрашен, уязвим и има свои особености.

Chelonia mydas, Зелена морска костенурка

Eretmochelys imbricata, Ястребоклюна морска костенурка

Natator depressus, Плоскогърба морска костенурка

Caretta caretta, Главеста костенурка или Костенурка карета

Lepidochelys kempii, Атлантическа ридлея

Lepidochelys olivacea, Маслинова ридлея

Срещат се във всички топли морски води на тропическите океани.

В България са забелязвани два вида: зелената морска костенурка и костенурката карета.