Mat - Supermat - pussel på nätet

"Supermat" (även superlivsmedel efter engelskans superfood) är ett begrepp inom marknadsföring kopplat till påstått extra hälsosam mat med högt näringsvärde. Begreppet kopplas gärna samman med ett starkt kulturhistoriskt värde och appliceras ofta på växter som fram till modern tid varit okända i Europa (I-ländernas matkultur) och därför kunnat marknadsföras som "ursprunglig" matkultur. Andra beteckningar för denna typ av mat är functional foods (funktionell föda) och mervärdeskost.Ett exempel på supermat är chiafrön (frön från Salvia hispanica), vilka använts som baslivsmedel inom den mesoamerikanska världen i flera tusen år.

Begreppen "supermat" och "superlivsmedel" kopplas ofta samman med växter och livsmedel som innehåller rikligt med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter. Dessutom har begreppet ofta ett starkt kulturhistoriskt värde, i och med man ofta räknar in växter som någonstans i världens länge använts som (bas)föda. Vad som klassas som supermat beror dock mycket på marknadsföraren, och termen har kritiserats för sin vaga och svåravgränsade definition.

Termen superfood har blivit vanlig inom en mer hälsoinriktad trend inom den engelskspråkiga världen. Liknande termer inom samma hälsovåg från USA är rawfood (råkost) och smoothie. Engelskans superfood har från 00-talet ofta försvenskats till supermat eller superlivsmedel, och den förstnämnda termen har spridits via flera böcker (inklusive Supermat).Inom EU är det förbjudet att marknadsföra livsmedel utan godkända och exakta produktbeskrivningar på livsmedlets hälsoeffekter. Detta gör marknadsföringen av olika typer av supermat svår, då de i regel inte har en grundlig vetenskaplig forskning att stå på.Supermat är alltid ett enskilt livsmedel som säljs i så naturlig form som möjligt och gärna certifierat som ekologiskt.