Djur - Kattungar - pussel på nätet

Leopardkatt (Prionailurus bengalensis) är ett kattdjur som lever i Sydostasien. Djuret har ungefär samma storlek som en tamkatt och i artens utbredningsområde finns ett stort antal färgvarianter och underarter.

På grund av den nämnda variabiliteten har leopardkatter från östra Sibirien ett annat utseende än individer från de indonesiska öarna. I södra delen av utbredningsområdet är grundfärgen mera gulaktig medan den i norra regioner är gråbrun. På kroppen finns ett större antal svarta fläckar och huvudet pryds av svarta strimmor. Fläckarna utgörs hos den norra populationen av stora rosetter och hos den södra populationen av små prickar. Kroppslängden ligger mellan 45 (Java) och 60 centimeter (Sibirien) och svanslängden mellan 20 och 40 centimeter.

Leopardkatten lever alltid i närheten av vattenansamlingar men annars ställer djuret inga större anspråk. Den finns i tropisk regnskog, i barrskogar, på gräsland och i bergsregioner. Den är inte skygg för människans bosättningar och ibland syns leopardkatter som vandrar över odlingsmark.