Djur - Kapybara - pussel på nätet

Kapybara

Kapybara, kapybar eller vattensvin (Hydrochoerus hydrochaeris) är världens största gnagare. Den påminner i sitt levnadssätt om flodhästar men är närmare släkt med marsvin. Fram till 1990-talet kategoriserades kapybaran som ensam art i släktet Hydrochoerus, som i sin tur placerades som ensamt släkte i familjen Hydrochaeridae. I nyare taxonomiska avhandlingar kategoriseras den norra populationen som den egna arten Hydrochoerus isthmius och de placeras istället i familjen marsvin (Caviidae).Kapybaran når en kroppslängd upp till 130 centimeter och en vikt upp till 61 kilogram. Arten förekommer i stora delar av Sydamerikas slättland samt i angränsande regioner av Centralamerika. Kapybaran jagas för köttets och hudens skull men räknas inte som en hotad art. Dess närmaste släkting, utöver Hydrochoerus isthmius, är klippmarsvinet och listas därför tillsammans som en underfamilj inom familjen marsvin (Caviidae).

Capybara ..... pussel på nätetCapybara i vattnet Pussel onlinekapybara pussel på nätetCapybara pussel på nätetPrairiehund ... Pussel onlineCapybara jätte pussel på nätetherr. mandarin pussel på nätetbaby capibara i Ohio pussel på nätetgrävling i trädgården Pussel onlineDjur pussel på nätetCapybara pussel på nätet