Landschappen - Baai - online puzzels

Een baai, golf of bocht is een deel van een zee of een oceaan dat het land binnendringt.

De woorden "bocht" of "golf" worden gebruikt voor een insnijding in het land die qua oppervlakte groter is dan een baai. Een baai kan ook worden aangeduid als een kleine golf of een inham. Andersom wordt een golf ook wel als een 'wijde baai' aangeduid. Bij een bocht is de insnijding in het land vaak kleiner en oppervlakkiger dan bij een golf die zich veel dieper het land indringt. Een grotere insnijding met een kleinere monding wordt aangeduid als een zeeboezem, die zelf meerdere bochten en baaien kan bevatten. Een grote zeeboezem wordt aangeduid als een binnenzee. Een lange en relatief nauwe baai wordt een zeearm genoemd.

Een zeer kleine bocht wordt aangeduid als een inham. Wanneer een inham doordringt tot ver in het land wordt ook wel gesproken van een kreek.