Landschappen - Feest- en gedenkdagen - online puzzels

De zomervakantie, ook wel grote vakantie, is de grootste jaarlijkse vakantie voor scholieren en werkenden in België en Nederland. Met het begrip zomervakantie duidt men op een langdurige periode van vrije tijd, maar ook op een vakantiereis die in die periode kan worden ondernomen. Dat scholen tijdens de vakantie sluiten, stamt volgens een in 2014 door historici weerlegde theorie uit de agrarische tijd, toen er in juli en augustus veel werk was op het land.Drie motieven voor het invoeren waren rust voor onderwijzers en schoolkinderen, hitte in de zomer en een sinds de Industriële Revolutie opgekomen roep om meer rust en recreatie door socialisten en vakbonden.

Nederland

De zomervakantie bestaat in Nederland in ieder geval al sinds 1830.De zomervakantie vindt plaats in de maanden juli en augustus. In Nederland krijgen leerlingen zes weken vakantie; dit geldt ook in Caribisch Nederland. De overheid heeft de vakanties gespreid over drie regio's: Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Tussen het begin van de vakantie in de eerste regio en die in de laatste regio zit twee weken verschil.

Universiteiten hervatten hun werkzaamheden aan het eind van augustus. In de politiek is het zomerreces op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, officieel ten einde.

Het hart van de zomervakantie is de zogenaamde bouwvakvakantie: dat zijn drie weken aan het eind van juli en het begin van augustus.