Θεωρία - online παζλ

Ως θεωρία γενικά εννοείται:

ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και προτάσεων που προσεγγίζει ένα ζήτημα από αφηρημένη ή συγκεκριμένη οπτική γωνία. Πρόκειται για τη θεωρία υπό την οπτική γωνία της φιλοσοφίας, δηλαδή ένα σύνολο ισχυρισμών, ουσιαστικά αξιωμάτων, που οδηγούν σε συμπεράσματα, ή υποστηρίζουν συμπεράσματα για τη φύση του κόσμου.

μία υπόθεση για την ερμηνεία ενός προβλήματος.

αναλυτική δομή που έχει ως στόχο της την ερμηνεία ενός συνόλου παρατηρήσεων, ταυτοποιώντας το σύνολο των διακριτών παρατηρήσεων ως τάξη φαινομένων και επιβεβαιώνοντας την υποκείμενη πραγματικότητα που επιδρά ή επηρεάζει αυτή την τάξη φαινομένων. Ο όρος θεωρείται πως προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό θεωρία, που σημαίνει θέαση και ενατένιση. Προτάθηκε, επίσης, η άποψη πως το θεωρία προέρχεται από τη λέξη θείον, αντανακλώντας έτσι την ιδέα της ενατένισης της θείας οργάνωσης του φυσικού σύμπαντος.

Θεωρία στην επιστήμη

Σε ό,τι αφορά στην επιστήμη, η θεωρία είναι τρόπος εξέτασης ενός πεδίου με ερμηνευτικά και προγνωστικά επαγωγικά συμπεράσματα. Ως στοιχειώδες καθήκον της φιλοσοφίας της επιστήμης θεωρήθηκε συχνά η οριοθέτηση των καλών ή επιστημονικών θεωριών από κακές, μη επιστημονικές. Στο απόγειο του λογικού θετικισμού, η ιδιαίτερα φορμαλιστική προσέγγιση στη θεωρία τη μεταχειρίστηκε με όρους αξιωματικών συστημάτων. Οι θεωρητικοί όροι αυτών των συστημάτων συνδέθηκαν στενά με ένα ιδιόμορφο λεξιλόγιο, που υποτίθεται ότι θα παρείχε το θεμέλιο για την εμπειρική έννοια.

θεωρία έκτακτης ανάγκης online παζλΕξέλιξη παζλ onlineΠαιχνίδι διαφυγής παζλ onlineΣυλλογή HS παζλ online