Zver - kapybara online puzzle

Capybara (Hydrochoerus) - druh savce z podčeledi Capybara (Hydrochoerinae) v rodině kawiowatych (Caviidae).

Rod zahrnuje druhy vyskytující se ve Střední Americe (Panama) a Jižní Americe (Kolumbie, Venezuela, Guyana, Brazílie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Paraguay, Argentina a Uruguay).

Délka těla (bez ocasu) 1025–1340 mm, délka ocasu 10–20 mm, délka zadní nohy 200–250 mm, délka ucha 60–70 mm; tělesná hmotnost 35-65 kg.

Hydrochoerus (Hydrochaeris, Hydrochaerus, Hydrocherus, Hydrocheirus): gr. ὑδρο- hudro- „voda“, z ὑδωρ hudōr, ὑδατος hudatos „voda“; χοιρος khoiros "pig".

Capiguar: tupi cabi nebo capim „bylina, bylina“; guara sloveso "u" znamená ten, kdo jí. Nové jméno pro Hydrochoerus Brisson, 1762.

Xenohydrochoerus: gr. ξενος xenos "divné"; rod Hydrochoerus Brisson, 1762. Typický druh: † Xenohydrochoerus ballesterensis Rusconi, 1934.