Zver - Foal - online puzzle

Hříbě - identifikace mladého samce a samice koně do 1 roku věku. Mužský nástupce hříbě je hříbě a samice klisnička.

U divokých hříbat je vazba mezi nimi a jejich matkou velmi jasná po dobu prvních šesti měsíců. Velmi zřídka se hříbata vzdálí pár metrů. Matka učí hříbě, jak rozlišit jedlé rostliny, jak vnímat nebezpečí.

Domácí hříbata se také ráda pohybují kolem své matky. Od mladého věku by je měli lidé učit pro pozdější úkoly. (Koně mohou jezdit od 3 let.