Technologie - Symetrie - online puzzle

Symetrie

Symetrie je jeden z ústředních pojmů vědy, zejména pak teoretické fyziky, matematiky a geometrie 20. století. Daný jev či objekt je symetrický, jestliže je pro něj možné zavést či uvažovat určitou operaci symetrie, pomocí které se příslušný jev či objekt stane v jistém smyslu totožný sám se sebou. Opakem symetrie je asymetrie.

Pojem symetrie fascinoval myslitele již od starověku (např. Pythagorejci, Platónská tělesa). Později Felix Klein v tzv. Erlangenském programu svázal s každou geometrií určitou grupu symetrií.

Matematicky jsou zmíněné operace symetrie nejčastěji popsány pojmem grupy. Rozlišujeme spojité symetrie, které jsou matematicky popsány zejména pojmem Lieovy grupy, a diskrétní symetrie, které jsou popsány zejména pojmem diskrétní grupy.

Význam symetrií ve fyzice je dán zejména jejich úzkou souvislostí se zákony zachování. S každou operací symetrie přírodního děje je svázaná určitá aditivní fyzikální veličina, která se v daném systému zachovává. To je základním obsahem slavného a významného teorému Emmy Noetherové. Tak např. se symetrií v čase je svázán zákon zachování energie, se symetrií vůči prostorové translaci je svázán zákon zachování hybnosti, a se symetrií vůči pootočení v prostoru je svázán zákon zachování momentu hybnosti.

Jednou ze základních a nejčastějších symetrií v přírodě je symetrie vůči změně měřítka – tzv. škálovací symetrie. S touto symetrií souvisí tzv. fraktální geometrie a pojem fraktálu.

Teorie symetrie představuje základní nástroj moderní fyziky též při klasifikaci elementárních částic a elementárních interakcí. Viz tzv. standardní model částicové fyziky.

V elementární eukleidovské geometrii o objektu říkáme, že je symetrický, jestliže je souměrný podle:

středu souměrnosti

osy souměrnosti,

nebo roviny.V matematice je symetrická relace taková, u níž lze provést záměnu proměnných či permutaci indexů, aniž se příslušná relace (chápaná jako geometrický objekt) změní.

Grafický - Barevný výbuch online puzzleSunrise Balloon. skládačky onlinePočítačová grafika - barevný květ online puzzleOmalovánky Izou skládačky onlineGrafika - Duha Abstraktní sféry skládačky onlineDynamická spirála 2 skládačky onlineGrafika skládačky onlinePočítačová grafika - umělá oko duha online puzzleGrafika - mává barvy skládačky onlineGrafika - barevná abstrakce skládačky onlineGrafika - barevné abstrakce online puzzleKOMPASOVÁ RŮŽE skládačky onlineBarevné digitální umění květiny fraktální online puzzleGrafika - postavy, míče, fraktální online puzzleKovová spirála skládačky onlineOrientální deštník skládačky onlineGrafika - míče, geometrické vzory skládačky onlinePastelky, pastelky online puzzletechnika - barevná spirála online puzzlePočítačová grafika - barevné kola, textura online puzzlebarevný deštník online puzzleBarevné kruhy ve fraktální grafice skládačky onlinebarevný kaleidoskop skládačky onlinevýška trojúhelníku skládačky online
Grafický květ online puzzlePortugalsko skládačky onlineGrafická symetrická květina online puzzleFRAKTÁLY - OBYČEJNÝ CHAOS skládačky onlineSvětelná show Laser skládačky onlinepočítačová grafika - květiny skládačky onlineDynamická spirála 4 skládačky onlinegrafika - Barevné vlasy online puzzleGrafické - Růžové bubliny online puzzleVytvořeno pomocí Gimpu skládačky onlineGrafický skládačky onlineGrafická barevná spirála skládačky onlineVytvořeno s Sumo. skládačky onlineabstraktní vesmír online puzzlepočítačová grafika - abstrakce skládačky onlineFraktální spirála skládačky onlinePočítačová grafika online puzzleNicinnt. skládačky onlinemodrá a černá skleněná koule skládačky onlineOrloj online puzzleGrafický květ skládačky onlineApple 11 logo. skládačky onlinepočítačová grafika - motýli online puzzlePočítačová grafika skládačky online