Květiny - Botanika - online puzzle

Botanika neboli rostlinopis či fytologie je přírodní věda spadající do velkého okruhu věd biologických. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny a ze spíše tradičních důvodů i houby, lišejníky a většinu řas. Naproti tomu prokaryota a další mikroorganismy patří do oblasti mikrobiologie. Za zakladatele botaniky je tradičně považován řecký myslitel Theofrastos.

Dělení oboru

Klasicky se botanika dělí na:

všeobecnou či teoretickou, která studuje obecné a společné aspekty rostlin,

speciální, která se zabývá jednotlivými rody a druhy,

aplikovanou, jež se zabývá využitím rostlin v hospodářství, zahradnictví a ochraně prostředí.Podle podobných otázek a metod lze rozlišit pět hlavních oblastí uvnitř botaniky:

morfologie rostlin:

morfologie v užším smyslu – vnější stavba rostlin

anatomie rostlin, – vnitřní stavba rostlin

histologie – nauka o tkáních

cytologie – jemná stavba buněk

fyziologie rostlin zkoumá obecné funkce a procesy

fyziologie látkové výměny

fyziologie vzruchů a pohybů

Vývojová fyziologie

ekofyziologie rostlin studuje ekologická přizpůsobení rostlin

systematika rostlin

taxonomie – uspořádání systému rostlin

paleobotanika

archeobotanika

geobotanika

fytocenologie (rostlinná sociologie)

floristika – studium druhů na určitém území

chorologie (studium areálů)

historicko-genetická geobotanika

ekologie rostlin

botanika v poli – sbírání vzorků, pokusné pěstování

aplikovaná botanika

agrobotanika

dendrologie

fytofarmakologie a fytoterapie

herbologie

lesnická botanika

pomologie

rostlinolékařství (fytopatologie)

Název a původ

Název botanika, odvozený z řeckého botané (tráva, pastvina) a botaniké techné, svědčí o tom, že nevznikla jako spekulativní věda, nýbrž technika či umění zacházet s rostlinami, zejména užitkovými a léčivými. Rostliny a jejich plody byly dlouho hlavní potravou člověka a téměř jediným prostředkem léčitelů, kteří shromažďovali a předávali znalosti o jednotlivých druzích rostlin a jejich léčebném použití. První známý náznak nějaké teorie rostlin zaznamenal Aristotelův žák a nástupce ve vedení jeho školy Theofrastos, ale ještě o 3 století mladší lékař Pedanius Dioscorides shromáždil své znalosti o asi 600 léčivých rostlinách ve spise Materia medica. Dioskoridův spis se hojně opisoval a zůstal hlavní autoritou ohledně rostlin až do 16. století.

V pozdním středověku se rostlinopisné znalosti staly součástí lékařského studia a při univerzitách se začaly zakládat botanické zahrady, až do 18.

ZAHRADA SNŮ online puzzleKvětinové stromy online puzzleUlice květin na Ibize skládačky onlineKvětiny na balkóně skládačky onlineJarní kytice skládačky onlinebarevné květiny online puzzleKvětinový obrázek. skládačky onlineVelká kytice květin online puzzleKvětinová kompozice s konev online puzzleKrásné barevné zahradní květiny skládačky onlineU zahradní brány online puzzlejarní kytice online puzzleRůže karafiáty gerbery krásná kytice kytice skládačky onlineBarevné tulipány skládačky onlinevelké složení růží skládačky onlinePodzimní dekorace s květinami a dýněmi skládačky onlineParta gerber skládačky onlineKávový koutek s květinami v zahradě skládačky onlineFantasticky krásná kytice ve váze jako váza skládačky onlinePohádkové růže skládačky onlineVelká kytice květin skládačky onlineKvětiny ve váze skládačky onlineBarevná kytice online puzzleibišek - obrázek online puzzle
Květiny ve džbánu skládačky onlineptáčci v modrých květech skládačky onlineJasně žlutá a oranžová gerbera skládačky onlineRhododendron květiny skládačky onlinemořská krajina s květinami a ptáky skládačky onlineVelikonoční barevné velikonoční kytice skládačky onlineRůzné květiny online puzzlemoje zahrada online puzzleKytice sedmikráska a tulipánů skládačky onlineBarevné čínské pivoňky aster online puzzleptáci v květinovém koši skládačky onlineSkupina palem online puzzlesložení online puzzleDvojité tulipány skládačky onlineV krásné zahradě. skládačky onlineKvětinový koberec. skládačky onlineVana jako květináč online puzzleKvětinová kompozice s pískovými hodinami online puzzleSložení online puzzlevozík s květinami online puzzlePopínavé růže skládačky onlineDubaj, květinová zahrada online puzzleKytice růží online puzzleDřevěný kolečko s květinami online puzzle