Цветя - Ботаника - онлайн пъзели

Ботаниката, наричана още фитология, е наука за устройството, еволюцията, разпространението, значението и класификацията на растенията, за процесите в тях и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда. Тя включва най-разнообразни области като растеж, размножаване, метаболизъм, болести и еволюция на растенията. Ретроспективно като част от ботаниката са се изучавали гъбите и вирусите, които в модерната наука са обект на микологията и вирусологията съответно.

Произхода на термина е от гръцки "βοτάνη", означава паша, фураж, трева, което подчертава жизнено важната функция на растенията като храна за животните.

Както при другите форми на живот, растенията могат да бъдат изучавани на най-различно ниво – молекулярно, генетично и биохимично, разглеждайки органелите, клетките, тъканите, органите или биологичното разнообразие на цели растения. На най-високото ниво, растенията се разглеждат в популации, съобщества, екосистеми. На всяко стъпало в тази йерархия, ботаниците се интересуват от класификацията (таксономия), структурата (анатомия) и функцията (физиология) на растенията.

В миналото ботаниците изучавали всички организми, които не били смятани за животни. Това включвало

гъби (сега изучавани в микологията), бактерии и вируси (микробиология). Гъбите сега се разглеждат като отделно царство Гъби (Mycota), но някои биолози все още предпочитат да ги отнасят към царство Растения (Plantae).