Храна - Natural food - онлайн пъзели

Храна са веществата, потребявани от живите организми, за да поддържат жизнените процеси в себе си и да получават нужната енергия за тях. Храната включва хранителни вещества и питейна вода. Нейно основно предназначение е снабдяването на организма с химически свързана енергия. Храните най-често имат естествен (растителен или животински) произход. Те съдържат въглехидрати, мазнини, белтъчини (протеини), витамини или минерали. Храните се преработват от организма, след което в преработен вид се усвояват от клетките на организма, за да произвеждат енергия, поддържат живота и насърчават растежа.

При развитието си човечеството се е снабдявало с храна по два начина:

чрез ловуване и/или отглеждане (опитомяване) на животни;

чрез земеделие (събиране на растителна продукти като плодове, ядки, корени, както и засаждане, отглеждане и добив на растително производство).Днес, по-голямата част от храните, нужни за постоянно нарастващото население, се набавят чрез селскостопанска дейност и хранително-вкусовата промишленост.

Правото на храна е човешко право произлизащо от Международен пакт за икономически, социални и културни права (чл.11, ал.1 и 2). Пактът признава правото на адекватен стандарт на живот, включително адекватно хранене. Също така и фундаменталното право на свобода от глад (ООН, 16-12-1966).