Хора - Мигли - онлайн пъзели

Мигли (Lemna L.) - род от малки водни растения от семейството на картините, наброяващ 13 вида, открити почти в целия свят, от които 5 в Полша. Миглите са едно от най-малките тревисти растения. Те са постигнали забележителна ефективност на вегетативното възпроизводство, при благоприятни условия могат да удвоят броя си дори за 48 часа. Поради високото си съдържание на протеини, те са важен източник на храна за много животински видове. Тези растения са намерили много приложения, предимно като фуражни растения. Поради възможностите си за фиторемедиация, те се използват и по целия свят, включително в Полша, за биологично пречистване на отпадъчни води.

Миглите са космополитен род, чиито представители се срещат естествено или са били натурализирани почти в целия свят. Единствените региони, в които не се появяват мигли, са островите на средния Атлантически океан, островите от южния централен Тихи океан и Антарктика. До откриването през 2002 г. въвеждането на йеменски растения от вида Lemna perpusilla мигли не е имало на Арабския полуостров.

Изключителният обхват на разпространение на рода не означава, че всички видове, включени в него, са еднакво добре адаптирани към всички климатични условия.