Технология - Gadget - онлайн пъзели

Устройство (също така прибор, уред, механизъм, конструкция, (на английски: device) в техниката е създаден от човека обект със сложна вътрешна структура за изпълнението на определена функция.

Думата „устройство“ се използва често тогава, когато липсва по-точен общоприет термин. При това тя е съпроводена с общо определение на функцията, като например зарядно устройство, дискетно устройство. В електрониката се създават електронни устройства (на английски: electronic devices), чиято задача е пренасяне и обработване на сигнали и информация.

„Прибор“ и „уред“ също се използват като синоними на устройство.

Прибор има по-широко значение като комплект, набор от предмети или инструменти за извършването на някаква работа или действия (напр. навигационни прибори, прибори за хранене). Такива са случаите:

измерителни прибори (напр. барометър, амперметър, омметър)

медицински прибори (напр. стетоскоп

оптични прибори (напр.