Изкуство - Fractal art - онлайн пъзели

Фрактално изкуство - жанр на дигиталното изкуство, част от изкуството на новите медии. Форма на алгоритмично изкуство, която се създава чрез изчисляване на фрактални обекти и представяне на резултатите от тези изчисления като неподвижни изображения или анимации, които, когато се комбинират, образуват вид абстракция. Този вид изкуство се развива от средата на 80-те години. Създаден с помощта на софтуер за генериране на фрактали на три етапа: настройка на софтуерни параметри; извършване на възможно най-дългото изчисление и оценка на продукта.

В някои случаи е възможно допълнително да променяте изображенията. Самите изображения също могат да бъдат интегрирани с произведението на изкуството, избрано от художника. Художници и теоретици на фракталното изкуство приемат, че фракталното изкуство не би могло да се развива без компютри и техните изчислителни възможности.

Фракталите са уникална, дигитална форма на изкуство, която използва математически формули за създаване на изкуство с безкрайно разнообразие от форма, детайл, цвят и светлина.

Първият фрактал трябваше да бъде произведение на изкуството.