Teknik - Gadget - pussel på nätet

Enhet - ett objekt som möjliggör utförandet av en specifik process, som ofta utgör en uppsättning sammankopplade delar som utgör en funktionell helhet, som tjänar specifika syften, t.ex. för energibearbetning, utför specifikt mekaniskt arbete, bearbetningsinformation, med en specifik konstruktionsform beroende på driftsparametrar och syfte destination. Exempel på enheter: blockenhet, konstruktionsenhet, termisk enhet, kylanordning, digital enhet, enhet känslig för elektrostatisk urladdning, långdistansljudanordning, krananordningar, kran- och transportanordningar, elektroniska enheter, elektrotermisk enhet (elektrisk uppvärmningsanordning), elektriska apparater, mobil enhet, kringutrustning, impedansskyddsanordning, blixtskyddsanordning, multifunktionsenhet, pekdon, utloppsanordning, ingångs- / utgångsenhet, transportanordningar, tekniska anordningar, mätanordning, intelligent enhet, fritidsanordningar, behandlingsanordningar, överföringsanordning ), en anrikningsanordning.