Manga och anime - Bishōjo - pussel på nätet

Anime är det vardagliga japanska ordet för animerad film (japansk konststil). Det japanska ordet anime är en förkortning av animēshon (katakana アニメーション), som är inlånat från engelskans animation. Utanför Japan används uttrycket specifikt för att beteckna animerad film från Japan, särskilt sådan som är tecknad i en förenklad stil vanlig inom manga.Det förekommer också att anime används som samlingsnamn för tecknade filmer i mangastil, oavsett om de kommer från Japan eller andra (asiatiska) länder.Tidig anime gjordes i första hand för den japanska marknaden och innehöll därför många specifikt japanska kulturella referenser. De stora ögonen hos de flesta animefigurer betraktas i Japan som mångfasetterade "ögon till själen". Det mesta av anime är eller har varit riktad till barn eller ungdomar, men allt mer inte minst TV-anime produceras för en vuxnare publik och med motsvarande tematik. Modern anime tog sin början 1912 och etablerade sig på allvar 1981, i samband med skapandet av Osamu Tezukas Mushi Production.

Anime uppstod som en parallell inom filmen till manga, som är japanska tecknade serier. De första animeproduktionerna daterar sig till 1910-talets slut, men produktionen av animerad film tog fart på allvar först på 1960-talet. På 1970-talet vann den popularitet utomlands, främst i Frankrike och Italien. Även om barn och ungdomar alltid har varit huvudmålgruppen för animeindustrin som helhet, är det ändå en ganska stor del av utbudet som även eller uteslutande riktat sig till vuxna.