Kändisar - Person - pussel på nätet

Person (πρόσωπον [prosopon], latin persona) - ursprungligen, både på grekiska och latin, betydde ordet "mask", som skådespelare satt på i antik teater. Sedan började den användas i relation till den roll som individen spelar i livets drama. En enhet av en rationell karaktär. Det kan vara en man, men också Gud, förstått som en varelse som kännetecknas av den mest perfekta formen av existens. I modern filosofi är nyckelbegreppet för kristen och icke-kristen personalism, som är förankrat i den kristna (särskilt thomistiska) förståelsen av människan som en varelse åtskild från tingenes värld, natur, inklusive djur.

Ursprungligen, på kyrkafädernas dagar, utformades definitionen av en person i diskussioner kring mysteriet om den heliga treenigheten, där persona och hypostas var synonymt. Det var först senare som det blev föremål för filosofisk antropologi. En av de första definitionerna av en person gavs av den tidiga kristna romerska tänkaren Boecius (480-524) i avhandlingen Om personen av Kristus och hans två naturer (PL 64,1343). Denna definition blev senare en klassiker: Individuell substans med rationell natur / (latin) naturae rationalis individua substantia /.