Fordon - Tåg - pussel på nätet

Ett tåg, eller i svensk trafiklagstiftning järnvägståg, är ett spårfordon, eller flera sammankopplade, som endast kan framföras på en järnväg.

Typer av tåg

I stort sett kan tåg delas in i tre olika typer, persontåg, som är avsedda för transport av passagerare, godståg, som är avsedda för transport av varor (till exempel containrar och bulklast) och arbetståg, som användas under byggnad, underhåll eller undersökning av järnvägsspår och som inte används för transport av gods eller personer. I början var alla tre tågtyper liknande, där de bestod av en kraftkälla (först hästar eller människor och senare lok) och en eller fler vagnar, men som tåg och järnvägar har utvecklat sig har typerna skiljt sig något och motorvagnståg har blivit vanliga bland persontåg medan godståg nästan alltid består av lok och vagnar. Arbetståg har blivit något av en blandning mellan gods- och persontåg där olika fordon som inte längre används i person- eller godstrafik har blivit använda inom arbetsområdet och även nya fordon har tillverkats.

Persontåg

Persontåg är avsedda för transport av passagerare och bestod från början av hästar som drog olika slags personvagnar. Senare kom lok och detta medförde att tåg blev större och kunde transportera flera resande. Det fanns ofta två eller tre olika klasser, där 1:a klass var dyrast. Som järnvägarna växte sig och blev större började olika typer persontåg förekomma, bland dem nattåg, pendeltåg och fjärrtåg, alla dock dragna av lok. Vid slutet av 1800-talet hade även pendeltåg börjat att köras. Under 1900-talet började motorvagnståg (som inte behöver lok) att utvecklas och har blivit mycket vanliga i många länder, och senare även snabbtåg.

Bernina Express-tåg genom Alperna Pussel onlineFendt Katana 65 & Fendt 724 pussel på nätetTåg som passerar genom en smal gata pussel på nätetSchweiz. Pussel onlineSmåbarnsmotor Pussel onlineBilar i staden före detta England Pussel onlineMed tåg genom bron över floden Pussel onlineSpårvagn i Amerika Pussel onlinealla till tåget pussel på nätetAmerikansk tåg. pussel på nätetSpårvagn på bron i London Pussel onlineTåg i bergen pussel på nätetTransportåtgärder - PKP-station Pussel onlineVisstopp pussel på nätettåg från Szczecin-Świnou pussel på nätetdet gula tåget pussel på nätetett passerande tåg pussel på nätetPendolino tåg Pussel onlineTåget på bron pussel på nätetKalifornien pussel på nätetTåg i Alperna Pussel onlineSåååå gammal bro, ånglok, bil Pussel onlineLondon loket Kings Cross pussel på nätetJärnvägsmålning 10 pussel på nätet
Ett blommigt fordon. Pussel onlineträna i bergen Pussel onlineJärnvägsmålning pussel på nätetKzb3 och c-330 pussel på nätetSmalspårig järnväg mitt i staden (Bad Doberan) Pussel onlinePolska tåg Pussel onlinesvart och rött tåg på järnvägsspår pussel på nätetträna i vietnam pussel på nätetCASEIN TRACK TRACTOR Pussel onlinetåg-ånglok pussel på nätetLOKOMOTIV EP09 pussel på nätetIntercity-tåg, JIC 61100 ASNYK Pussel onlineTåg ... pussel på nätetTomasz Ania och Klara pussel på nätetdieselmotor ST-44 Pussel onlinepkp intercity tåg pussel på nätetAndra världskriget pussel på nätetJärnvägskorsning på de åren pussel på nätettillbaka hem Pussel onlineHistoriskt ånglok. pussel på nätetEU07-005 pussel på nätetJärnvägsmålning 14 pussel på nätetTåg vid järnvägsstationen pussel på nätetpersontåg Pussel online