Blommor - Petal - pussel på nätet

Monika Stanisława Płatek (född 3 maj 1953) - polsk advokat och akademisk lärare, habiliterad doktor i juridiska vetenskaper, docent vid Warszawa universitet; feminist.

1976 tog hon examen från fakulteten för juridik och administration vid universitetet i Warszawa. Där fick hon ytterligare examen: 1992 baserat på avhandlingen med titeln Orsakerna till försöksperiodens misslyckande med villkorad tidig uppsägning, doktorsexamen i juridik med inriktning på kriminologi och verkställande straffrätt, och 2008 baserat på vetenskapliga och arbetsprestationer. De skandinaviska ländernas straffrättsliga system mot bakgrund av kriminella, kriminella och straffrättsliga politiska grader av läkare habiliterade juridiska vetenskaper i samma specialitet; dessutom, 1978, efter att ha avslutat sin lärlingsutbildning vid provinsdomstolen i Warszawa, avslutade hon domstolsprövningen.

Från 1976 arbetar han vid institutionen för kriminologi vid institutet för straffrätt vid fakulteten för juridik och administration vid universitetet i Warszawa. 2008 anställdes hon som lektor vid Warszawa universitet (från 2019 som universitetsprofessor). 1997–2000 var hon biträdande direktör för Institutet för straffrätt.

Hon tog vetenskapliga praktikplatser och postdoktorstudier, inklusive vid universitetet i Oslo (1984), som gästprofessor, föreläsade hon vid universitet i Danmark, Litauen och USA.